Yeşil İnsan ile Sıfır Atık Yönetim Sistemi Yürütülmesi, Yönetilmesi

[section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;’][column_tc span=’7′][h_tc type=’3′ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Sıfır Atık Nedir ?

[/h_tc][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

Son yıllarda tüm dünyada bireysel, kurumsal ya da belediye genelinde sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır.

[/text_tc][/column_tc][column_tc span=’5′][image_tc url=’http://nardugan.com.tr/wp-content/uploads/2017/01/şema.jpg’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′ target=’_self’][/image_tc][/column_tc][/section_tc][section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;’][column_tc span=’4′][image_tc url=’http://nardugan.com.tr/wp-content/uploads/2017/01/yukarıaşa.jpg’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′ target=’_self’][/image_tc][/column_tc][column_tc span=’8′][h_tc type=’3′ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Neden Sıfır Atık ?

[/h_tc][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Doğal kaynaklar, küresel ekonominin işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir. Bu kaynaklar yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile birlikte gıda, toprak, su, hava, biyokütle ve ekosistemleri de içermektedir. İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır.

Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik durumundadır. 1900 yılına göre bugün,

[nbsp_tc]¨[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Kişi başına enerji tüketimi 3 katına,[nbsp_tc]

¨[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Ham madde kullanımı 2 katına,[nbsp_tc]

¨[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır.

[/text_tc][/column_tc][/section_tc][section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;’][column_tc span=’12’][spacer_tc pixels=’25’][/spacer_tc][h_tc type=’3′ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Proje Kapsamında Yürütülen Çalışmalar

[/h_tc][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Sıfır Atık Projesi’nde sürdürülebilir, profesyonel bir yaklaşımla çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için 7 aşamadan oluşan yol haritası esas alınır.

[/text_tc][image_tc url=’http://nardugan.com.tr/wp-content/uploads/2017/01/basamak.jpg’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′ target=’_self’][/image_tc][/column_tc][/section_tc][section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;’][column_tc span=’6′][h_tc type=’3′ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Hedefler

[/h_tc][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

1) Temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin arttırılması[nbsp_tc]

2) İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması[nbsp_tc]

3) Tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması[nbsp_tc]

4) “Duyarlı tüketici” duygusuna sahip olunmasının sağlanması[nbsp_tc]

5) Çevresel risklerin azaltılmasının sağlanması

[/text_tc][image_tc url=’http://nardugan.com.tr/wp-content/uploads/2017/01/ağac.jpg’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′ target=’_self’][/image_tc][/column_tc][column_tc span=’6′][h_tc type=’3′ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Kazançlar

[/h_tc][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile[nbsp_tc]

·[nbsp_tc] 17 ağacın kesilmesi önlenir,[nbsp_tc]

·[nbsp_tc] 12400 m3 kadar sera gazı engellenir,[nbsp_tc]

·[nbsp_tc][nbsp_tc] 2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır.[nbsp_tc]

Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir.[nbsp_tc]

Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir.

Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.

Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile topraklarımız daha verimli hale gelir.

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]