Atık Su Arıtma Tesisi İşetmeciliği

Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı

Çocuklarımızdan ödünç aldığımız dünyanın her geçen gün biraz daha kirlenmesi, yaşanmaz duruma gelmesi kuşkusuz hepimizi ilgilendirmektedir. Günümüzde sanayileşmenin hızla gelişmesi sonucu çevre kirliliğinin artması da hızlı olmaktadır.

Çevre kirliliğinin önlenmesi hiç kuşkusuz arıtma tesislerinin kurulması ve verimli bir şekilde işletilmesine de bağlıdır. Atıksu arıtma sistemlerinin verimli olabilmesi için bilinçli bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Uygun işletmenin yapılmaması deşarj limitlerinin sağlanamamasının yanı sıra, yatırım, enerji, kimyasal madde kaybı, iş gücü kaybı ve tesis kullanım ömrünün azalmasına neden olacaktır.

Ülkemizde atıksu arıtımı uygulamalarının yeni olması ve bu konuda yetişmiş eleman azlığı nedeniyle, büyük maliyetlerle kurulan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi endüstriyel kuruluşlar için sorun olmaktadır. Atıksu arıtımındaki bu eksikliği gidermek için kurulan ÇEVRE ARITIM ihtiyacınız olan işletme danışmanlığı hizmetini yerine getirmek için yanınızdadır.Çocuklarımızdan ödünç aldığımız dünyanın her geçen gün biraz daha kirlenmesi, yaşanmaz duruma gelmesi kuşkusuz hepimizi ilgilendirmektedir. Günümüzde sanayileşmenin hızla gelişmesi sonucu çevre kirliliğinin artması da hızlı olmaktadır.

Çevre kirliliğinin önlenmesi hiç kuşkusuz arıtma tesislerinin kurulması ve verimli bir şekilde işletilmesine de bağlıdır. Atıksu arıtma sistemlerinin verimli olabilmesi için bilinçli bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Uygun işletmenin yapılmaması deşarj limitlerinin sağlanamamasının yanı sıra, yatırım, enerji, kimyasal madde kaybı, iş gücü kaybı ve tesis kullanım ömrünün azalmasına neden olacaktır.

Ülkemizde atıksu arıtımı uygulamalarının yeni olması ve bu konuda yetişmiş eleman azlığı nedeniyle, büyük maliyetlerle kurulan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi endüstriyel kuruluşlar için sorun olmaktadır. Atıksu arıtımındaki bu eksikliği gidermek için kurulan ÇEVRE ARITIM ihtiyacınız olan işletme danışmanlığı hizmetini yerine getirmek için yanınızdadır.

 

Firmamız Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Atık Su Arıtma Tesislerinin Danışmanlığını Yapmıştır

Bu Kapsamda;

 •  İzin verilen deşarj limitleri ve çıkış kalitesini sağlamak,
 •  Arıtma tesisinizin uzun vadede verimli çalışmasını sağlamak,
 •  Arıtma tesisinizin sürekli giderlerinin minimize edileceği alternatif önerilerin üretilmesi ,
 •  Arıtma tesisi ile ilgili personelin eğitimi ve yönlendirilmesi,
 •  Düzenli olarak yaptırılması gereken arıtma tesisi çıkış suyu numunelerinin analiz ettirilmesi ve sonuçların takip edilmesi,
 •  Analiz sonuçları ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ ne göre en uygun arıtma sisteminin belirlenmesi,
 •  Analiz sonuçlarına göre kirliliği azaltmaya yönelik tesis için önlemlerin belirlenmesi,
 •  Arıtma tesisinde oluşabilecek arızaların tespiti ve acil önlemlerin alınması, söz konusu arızaların tekrarlanmaması için gerekli önerilerin rapor edilmesi,
 •  Arıtma tesisinin kullanım ömrünün artması için gerekli önlemlerin belirlenmesi,
 •  Çevre Kanunu ve diğer yönetmelikler çerçevesinde gerekli olan yasal mevzuatların yerine getirilmesine yardımcı olmak yer almaktadır.
 •