To build jQuery, you need to have the latest Node.js/npm and git 1.7 or later. Earlier versions might work, but are not supported. For Windows, you have to download and install git and Node.js. OS X users should install Homebrew. Once Homebrew is installed, run brew install git to install git, and brew install node to install Node.js. Linux/BSD users should use their appropriate package managers to install git and Node.js, or build from source if you swing that way. Easy-peasy. Special builds can be created that exclude subsets of jQuery functionality. This allows for smaller custom builds when the builder is certain that those parts of jQuery are not being used. For example, an app that only used JSONP for $.ajax() and did not need to calculate offsets or positions of elements could exclude the offset and ajax/xhr modules. Any module may be excluded except for core, and selector. To exclude a module, pass its path relative to the src folder (without the .js extension). Some example modules that can be excluded are: Note: Excluding Sizzle will also exclude all jQuery selector extensions (such as effects/animatedSelector and css/hiddenVisibleSelectors). The build process shows a message for each dependent module it excludes or includes. As an option, you can set the module name for jQuery's AMD definition. By default, it is set to "jquery", which plays nicely with plugins and third-party libraries, but there may be cases where you'd like to change this. Simply set the "amd" option: For questions or requests regarding custom builds, please start a thread on the Developing jQuery Core section of the forum. Due to the combinatorics and custom nature of these builds, they are not regularly tested in jQuery's unit test process. The non-Sizzle selector engine currently does not pass unit tests because it is missing too much essential functionality.

Yeşil İnsan ile Sıfır Atık Yönetim Sistemi Yürütülmesi, Yönetilmesi

[section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;’][column_tc span=’7′][h_tc type=’3′ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Sıfır Atık Nedir ?

[/h_tc][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

Son yıllarda tüm dünyada bireysel, kurumsal ya da belediye genelinde sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır.

[/text_tc][/column_tc][column_tc span=’5′][image_tc url=’http://nardugan.com.tr/wp-content/uploads/2017/01/şema.jpg’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′ target=’_self’][/image_tc][/column_tc][/section_tc][section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;’][column_tc span=’4′][image_tc url=’http://nardugan.com.tr/wp-content/uploads/2017/01/yukarıaşa.jpg’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′ target=’_self’][/image_tc][/column_tc][column_tc span=’8′][h_tc type=’3′ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Neden Sıfır Atık ?

[/h_tc][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Doğal kaynaklar, küresel ekonominin işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir. Bu kaynaklar yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile birlikte gıda, toprak, su, hava, biyokütle ve ekosistemleri de içermektedir. İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır.

Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik durumundadır. 1900 yılına göre bugün,

[nbsp_tc]¨[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Kişi başına enerji tüketimi 3 katına,[nbsp_tc]

¨[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Ham madde kullanımı 2 katına,[nbsp_tc]

¨[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır.

[/text_tc][/column_tc][/section_tc][section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;’][column_tc span=’12’][spacer_tc pixels=’25’][/spacer_tc][h_tc type=’3′ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Proje Kapsamında Yürütülen Çalışmalar

[/h_tc][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Sıfır Atık Projesi’nde sürdürülebilir, profesyonel bir yaklaşımla çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için 7 aşamadan oluşan yol haritası esas alınır.

[/text_tc][image_tc url=’http://nardugan.com.tr/wp-content/uploads/2017/01/basamak.jpg’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′ target=’_self’][/image_tc][/column_tc][/section_tc][section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;’][column_tc span=’6′][h_tc type=’3′ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Hedefler

[/h_tc][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

1) Temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin arttırılması[nbsp_tc]

2) İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması[nbsp_tc]

3) Tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması[nbsp_tc]

4) “Duyarlı tüketici” duygusuna sahip olunmasının sağlanması[nbsp_tc]

5) Çevresel risklerin azaltılmasının sağlanması

[/text_tc][image_tc url=’http://nardugan.com.tr/wp-content/uploads/2017/01/ağac.jpg’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′ target=’_self’][/image_tc][/column_tc][column_tc span=’6′][h_tc type=’3′ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Kazançlar

[/h_tc][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile[nbsp_tc]

·[nbsp_tc] 17 ağacın kesilmesi önlenir,[nbsp_tc]

·[nbsp_tc] 12400 m3 kadar sera gazı engellenir,[nbsp_tc]

·[nbsp_tc][nbsp_tc] 2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır.[nbsp_tc]

Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir.[nbsp_tc]

Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir.

Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.

Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile topraklarımız daha verimli hale gelir.

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]