Çevre Danışmanlığı

Nardugan olarak uzman kadromuz ile çevre konularında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız. Hizmetlerimiz yurtdışı projeler ve yatırımları da kapsamaktadır.

  • Çevre Kanununca Alınması Gereken Çevre İzni, Çevre İzin ve Lisanslar’ın Alınması
  • Kuruluşların Özgün Durumları Baz Alınarak Çevre Yönetim Sistemlerinin Kurulması Yerel Yönetimlerde Çevre Yönetimi
  • Çözüm Ortaklarımız ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)” Çalışmaları
  • Firmaların Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İle Olan Tüm İlişkilerinin Yasa Ve Yönetmelikler Doğrultusunda YürütülmesiEğitimler ve İç Tetkikler
  • Gürültü Yönetimi
  • Emisyon Yönetimi
  • Kanal Bağlantı İzinleri’nin Alınması

Bu hizmetler kapsamında ayrıca Nardugan olarak aşağıdaki işlemlerini gerçekleştirmekteyiz;

1.İşletme Ön Durum Tespiti

Saha Denetimi: İşletme sahasında gösterilen tüm faaliyetler incelenerek, çevre açısından çözüm yöntemleri belirlenmekte ve üst yönetime işletmenin mevcut durumu rapor şeklinde sunulmaktadır.

Dokümantasyon Denetimi: Çevre mevzuatı açısından yerine getirilmesi gereken belgelerin kontrolü sağlanmakta, uygunluğu değerlendirmektedir. Tespitler yapılıp raporlandıktan sonra yönetimle birlikte aksiyon planı oluşturulur.

2.Yasal Uygunluk Değerlendirmesi : İşletmenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde mevcut durum yasal süreç açısından değerlendirilir.

3.İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi : Mevzuat gereği gerçekleştirilmesi gereken iç tetkik raporlarının hazırlanarak işletmeye sunulur.

4.Rutin Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi : Her denetim sonrası uzmanlarımız yönetime rapor sunmakta ve işletmedeki gelişmeleri takip etmektedir.

5.Beyanların Yapılması : Çevre Mevzuatı kapsamında Mart ayı sonuna kadar Tehlikeli Atık Beyanı, Atık Ambalaj Bildirimi, Şubat ayı sonuna kadar Atık Yağ Beyanı yapılmaktadır. Yine Mart ayı sonuna kadar Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmaktadır. İşletmenin kapsamına göre Seveso Bildirimi ve Kimyasal Bildirimleri gerçekleştirilmektedir.

6.Atık Envanterinin Oluşturulması : İşletmenin atık envanterinin oluşturulması, atık alanının tasarımına teknik destek verilmesi atıkların bertaraf firmalarına tesliminde teknik destek verilmesi

7.Çevre Eğitimlerinin Verilmesi : Eğitim Planı oluşturularak slaytlar eşliğinde Temel Çevre Bilinci, Atık Yönetimi ve Çevre Mevzuatı eğitimlerinin verilmesi, Eğitim sonunda katılımcılara “Katılım Sertifikası” düzenlenmesi

8.Sızıntı – Döküntü Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi : Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği Sızıntı-Döküntü Acil Durum Planının oluşturulması, tatbikat öncesi soru-cevap şeklinde eğitim verilmesi ve tatbikatın gerçekleştirilmesi, tatbikat sonrası raporun yazılarak yönetime sunulması.