Çevre Danışmanlığı

[section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;’][column_tc span=’12’][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Nardugan[nbsp_tc]olarak uzman kadromuz ile çevre konularında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız. Hizmetlerimiz yurtdışı projeler ve yatırımları da kapsamaktadır.

[/text_tc][/column_tc][/section_tc][section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;’][column_tc span=’7′][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

[/text_tc][/column_tc][column_tc span=’5′][image_tc url=’http://nardugan.com.tr//wp-content/uploads/2017/01/cevredanismanligi.jpg’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′ target=’_self’][/image_tc][/column_tc][/section_tc][section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;’][column_tc span=’12’][text_tc trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Bu hizmetler kapsamında ayrıca Nardugan olarak aşağıdaki işlemlerini gerçekleştirmekteyiz;

1.İşletme Ön Durum Tespiti

Saha Denetimi: İşletme sahasında gösterilen tüm faaliyetler incelenerek, çevre açısından çözüm yöntemleri belirlenmekte ve üst yönetime işletmenin mevcut durumu rapor şeklinde sunulmaktadır.

Dokümantasyon Denetimi: Çevre mevzuatı açısından yerine getirilmesi gereken belgelerin kontrolü sağlanmakta, uygunluğu değerlendirmektedir. Tespitler yapılıp raporlandıktan sonra yönetimle birlikte aksiyon planı oluşturulur.

2.Yasal Uygunluk Değerlendirmesi : İşletmenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde mevcut durum yasal süreç açısından değerlendirilir.

3.İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi :[nbsp_tc]Mevzuat gereği gerçekleştirilmesi gereken iç tetkik raporlarının hazırlanarak işletmeye sunulur.

4.Rutin Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi : Her denetim sonrası uzmanlarımız yönetime rapor sunmakta ve işletmedeki gelişmeleri takip etmektedir.

5.Beyanların Yapılması :[nbsp_tc]Çevre Mevzuatı kapsamında Mart ayı sonuna kadar Tehlikeli Atık Beyanı, Atık Ambalaj Bildirimi, Şubat ayı sonuna kadar Atık Yağ Beyanı yapılmaktadır. Yine Mart ayı sonuna kadar Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmaktadır. İşletmenin kapsamına göre Seveso Bildirimi ve Kimyasal Bildirimleri gerçekleştirilmektedir.

6.Atık Envanterinin Oluşturulması :[nbsp_tc]İşletmenin atık envanterinin oluşturulması, atık alanının tasarımına teknik destek verilmesi atıkların bertaraf firmalarına tesliminde teknik destek verilmesi

7.Çevre Eğitimlerinin Verilmesi : Eğitim Planı oluşturularak slaytlar eşliğinde Temel Çevre Bilinci, Atık Yönetimi ve Çevre Mevzuatı eğitimlerinin verilmesi, Eğitim sonunda katılımcılara “Katılım Sertifikası” düzenlenmesi

8.Sızıntı – Döküntü Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi : Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği Sızıntı-Döküntü Acil Durum Planının oluşturulması, tatbikat öncesi soru-cevap şeklinde eğitim verilmesi ve tatbikatın gerçekleştirilmesi, tatbikat sonrası raporun yazılarak yönetime sunulması.

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]