Deiyonize Saf Su Sistemleri

Deiyonize Saf Su Sistemleri

Özel ürün imali için gerekli safsuyu elde etmenin başlıca yöntemi deiyonize safsu cihazı kullanmaktır. Bu cihazlar selektif anyonik ve katyonik reçine hammaddesinin iyon tutma kabiliyeti sayesinde suyu saflaştırır. Kimyasal ionexchange işlemi safsızlığı bozan iyonları reçine üzerine yükler. Böylece cihazdan safa yakın su ( H2O) üretilir.

Sistem tasarımı kesinlikle uzman bir kadro tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde özellikle kapasite ve kalite sorunları yaşanabilir. Tasarımı gerçekleştiren uzmanın şu bilgileri bilmesi gerekir;

  1. Arıtılacak su kalitesi/analizi
  2. Günlük safsu ihtiyacı,
  3. Saf suyun hangi kalitede hangi amaçla kullanılacağı,
  4. İşletmenin genel şartları ve atıksu rejimi

Deiyonize saf su sisteminde arıtılacak olan su öncelikle reçinelerin uzun ömürlü olması için su kum ve karbon filtresi kullanılarak tortu ve klorundan temizlenir. Daha sonra sırasıyla katyon ve anyon selektif reçine kolonlarına 2-3 bar basınçla giriş olur. Sudaki iyonlar elekrik yüküne göre reçinelere yüklenir ve safsu imal edilmiş olur. Reçinelere yüklenen iyonlar ise asidik ve bazik rejenerant kimyasalları vasıtasıyla ters yıkama sırasında dışarı atışır. Rejenerant solüsyon hazırlama hariç tüm işlem otomatiktir.

NARDUGAN Deiyonize Cihazının Üstün Yanları;

  1. Reverse Osmosise göre daha az atıksu
  2. Endüstriyel suları arıtmada kolaylık,
  3. İyonları %99’a varan oranda giderme,
  4. Sıfıra yakın elektrik tüketimi