Demir Mangan Filtreleri

Demir Mangan Filtreleri

Demir Mangan filtreleri; sularda bulunan demir ve mangan iyonu gideriminde kullanılan su arıtma ekipmanıdır. Filtre ihtiva ettiği media maddesinin adsorbe yeteneği ve geniş yüzey alanını kullanır.

Suyunuzda bulunan demir mangan miktarını öğrenmek için NARDUGAN DEMİR VEYA MANGAN ÖLÇÜM SETİNİ kullanabilir veya uzman bir laboratuvarda analiz yaptırabilirsiniz.

Demir mangan filtresi tasarımı yapılırken özellikle demir mangan oranı başta olmak üzere bazı bilgiler bilinmelidir. Bu bilgiler ışığında yapılan tasarımlara sahip filtreler ekonomik ömürleri boyunca sorunsuz hizmet verirler.

  1. Demir ve mangan dahil diğer su parametreleri,
  2. Sudaki AKM oranı,
  3. Arıtılacak suyun ne amaçla kullanılacağı,
  4. Günlük ve anlık debi,

Analizi yapılmış olan su uygun geçiş hızına ve media miktarına sahip demir mangan kolonundan giriş vanası vasıtasıyla basınçlandırılır. Filtre iç yapısında uygun temas süresinde absorbe olan demir ve mangandan arınmış su temiz su vanası aracılığıyla tesisata verilir. Kapasitesi dolan demir mangan filtre su yardımıyla kendini temizler ve tuttuğu maddeleri kanala verir. İşlem sıralaması tamamen otomatik olup müdahale gerektirmez. Media malzemesi zamanı geldiğinde değiştirilir.