Reverse Osmosis Sistemleri

Reverse Osmosis Sistemleri

Suda bulunan her tür yabancı maddenin sudan ayrıştırılması için kullanılan en konvansiyonel yöntemlerin başında reverse osmosis sistemleri gelir. Ters osmoz veya ters ozmoz diye de adlandırılan bu yöntem çapraz akışa sahip membran filtrelerin su akışına ve hidrobasınca karşı fiziki bir engel oluşturmasıyla gerçekleşir, ozmotik basıncı tersine çevirme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren sisteme ise reverse osmosis sistemi denir.

Reverse osmosis işlemi oldukça hassas membran filtreler kullandığından suda ki yabancı maddeler önceden mümkün olduğunca temizlenmelidir. Reverse osmosis cihazından önce gerekliyse kum filtresi, karbon filtresi, su yumuşatma cihazı kurulmalı ve reverse osmosise ön arıtma işleminden geçmiş su verilmelidir.

Reverse osmosis makinesi tasarımı için mutlaka uzman bir kişi tarafından projelendirme yapılmalıdır. Projelendirmesi uzmanlar tarafından yapılmamış tasarım ve imalatlar kullanıcısına uzun vadede sorun teşkil edebilir. Proje safhasını etkileyen kriterler;

  1. Arıtılacak su kalitesi/analizi
  2. Suyun ne amaçla ne kalitede saflaştırılacağı
  3. Günlük su saflaştırma ihtiyacıdır.

Reverse osmosis işlemi sıralaması şu şekildedir. Öncelikle membranlara zarar verme ihtimali olan, tortu, klor ve kirecinden arındırılır. Reverse osmosis cihazı girişine kadar enaz 2-3 bar basınçlandırılarak giriş yapılır. Burada kartuşlu su filtrelerinden 5 mikron hassasiyetle son filtreleme yapılır ve arkasından suya antiskalant kimyasalı dozlanır. Kimyasal dozajı otomatik pompalarla yapılır. İşlemden geçmiş su yüksek basınç pompası sayesinde proje tasarımında öngörülmüş basınca yükseltilir ve membranlara pompalanır. Membran hidrolik basınca karşı fiziki bir engel oluşturur ve membranın içinden sadece su molekülleri geçebilir. Konsantre olan taraftaki iyonlar ise bir miktar suyla birlikte sürekli olarak deşarj edilir.

NARDUGAN Reverse Osmosis Cihazının Üstün Yanları;

  1. Her tür suyu arıtmada kolaylık,
  2. İyonları %99’a varan oranda giderme,
  3. İşletme kolaylığı,
  4. Sessiz çalışma,
  5. Atıksuyunu doğrudan kanala verebilme avantajı,