Su Geri Kazanım Sistemleri

Su Geri Kazanım Sistemleri

Daha yaşanır bir çevre ile birlikte üretim anlayışı ve firmaların hem maliyet azaltma hem çevre zararlarını engelleme politikaları ayrıca su kaynaklarının azalması endüstride kullanılan suların geri kazanılması ihtiyacını arttırmıştır. Su geri kazanım sistemleri hem maliyet hem çevreye sağladığı katkı avantajıyla kurumların bazı durumlarda kurtarıcısı olmaktadır.

Kaynak: http://www.dsi.gov.tr/docs/sunumlar/ust-gnmd-sunumu.pptx?sfvrsn=2 (GM. Akif Özkaldı)

Türkiye sektörel su kullanım raporu 2023 öngörüsünde de belirtildiği üzere özellikle gelişen sanayi ürünlerinin ekonomideki payının ve nüfusun artması su kullanım miktarını %400 civarında arttıracak olması işletmeleri SU GERİ KAZANIM SİSTEMLERİNE yöneltmiştir. Nardugan özellikle Türkiye’nin coğrafi konumunu da kullanarak bu sistemlerde tüm komşu ülkeleri içine alan pazarlama ağını genişletmiş ve kısa zamanda konunun baş oyuncusu olmuştur. Şuan sadece satış değil, danışmanlık ve proje çalışmalarında da başvuru kaynağıdır.

Su geri kazanım sistemi projesi oluşturan bir ekibin öncelikli olarak şunları bilmesi gerekmektedir.

 1. Geri kazanılacak suyun analizi,
 2. Geri kazanılacak suyun kirleticileri ve miktarları,
 3. Tesisin su tesisatı ve dağıtım şebeke projeleri/keşfi,
 4. Kazanılan suyun nerelerde depolanacağı ve kullanılacağı,
 5. Kazanılan suyun tekrar ne amaçla kullanılacağı,
 6. İşletmenin genel ve özel şartları.

Su geri kazanım sistemleri genelde 3 yöntemle çalışır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik geri kazanım sistemleri ayrı ayrı veya birlikte değerlendirilir. Nardugan su geri kazanım sistemleri suyu sadece ihtiyaç duyulan kalite gözönüne alınarak tasarlanır. Böylece gereksiz maliyet ve işletme zorlukları enaza indirilir.

 • Fiziksel Kirlenme: Genelde parça yıkama, ısıtma/soğutma, kalıp ayırma gibi işlemlerden kaynaklanan kirlenmelerdir.
 • Kimyasal Kirlenme: Yüzey işlem banyoları, ürün formülünde kullanılan sular kimyasal olarak kirlenir.
 • Biyolojik Kirlenme: İnsani kullanım veya açık su kanalları suyu biyolojik olarak kirletir.

NARDUGAN Su Geri Kazanım Sistemlerinin Üstün Yanları;

 1. Hassas su üretimi,
 2. Ekonomik işletme modeli,
 3. İhtiyaca yönelik tasarım,
 4. Çevreye en az atık imkanı,
 5. Düşük maliyetle rakiplerin önüne geçme,
 6. Tüketicide saygı uyandırma,
 7. Tercih edilen firma olma,
 8. Tek ünitede 3 farklı uygulama avantajı,
 9. Düşük işletme maliyeti,
 10. Kolay çalıştırma ve durdurma,
 11. Güncelleme opsiyonu,
 12. Sessiz ve kokusuz çalışma,
 13. Güvenli işletim