Ultra Saf Su Sistemleri

Ultra Saf Su Sistemleri

Birçok ürünün imalinde, laboratuvarlarda, ilaç sanayinde, elektronik devre yıkamalarında, hassas yüzey kaplama işlerinde, moleküler ürünlerde vb. alanlarda ihtiyaç duyulan ultra saf suyu imal edilen son derece hassas sistemlerdir. Sistemler sudaki tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik safsızlıkları giderir. Konvansiyonel sistemlerde bu işlemler için birçok farklı ekipmanı kullanmak gerekirken NARDUGAN ultra saf su cihazları bunu kompakt tek yapı içinde gerçekleştirir. Cihaz genelde Tip1 kalitede ultra saf su üretirken bazı modellerimizde aynı cihazdan Tip1,2,3,4 kalitede su almak mümkündür.

Ultra saf su sistemi seçimi mutlaka uzman bir ekip tarafından ve kullanım yeri özellikleri gözönüne alınarak yapılmalıdır. Tasarımı yapacak kişinin aşağıdaki bilgileri bilmesi gerekir.

  1. Suyun kullanım amacını,
  2. Günlük ve anlık su ihtiyacını,
  3. Arıtılacak suyun özelliklerini/analizini

Ultra saf su sisteminde arıtılacak olan su öncelikle fiziksel olarak filtrelenir. Fiziksel filtreler 1 µ hassasiyetindedir. Daha sonra TOC filtreleri vasıtasıyla 2. aşama tamamlanır. Sudaki çöözünmüş maddeler reverse osmosis membranı sayesinde arıtıldıktan sonra sırasıyla ileri arıtma sisteminden geçen su ultra sad su haline dönüşür. Sistem devre elemanlarının zamanında değiştirilmesi haricimde bakıma ve müdahaleye ihtiyaç duymadan çalışır.

NARDUGAN Ultra Saf Su Cihazının Üstün Yanları;

  1. Reverse Osmosis sistemine göre daha az atıksu
  2. Endüstriyel suları arıtmada kolaylık,
  3. İyonları %99’a varan oranda giderme,
  4. Sıfıra yakın elektrik tüketimi